Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2? >

Baar duizenden voor nood, foor knellende armoe duchten,

Van alle hulp ontbloot, In zorg en kommer zuchten;

Gaaft Gij me, ó Bron van goed!

Een' rijken overvloed.

Genadig God! vergeef, £n laat me Uw gunst niet derven,

Schoon ik zoo -vaak misdreef; pn dat ik menigwer.ven,

Voor 't heil mij toebereid,

Betoonde ondankbaarheid l

Wasch mij, in Jezus bloed, Van al mijn vuile fmetten;

Verander mijn gemoed, pn buig het naar uw wetten;

Op dat ik, naar mijn pligt,

Uw' wil getrouw verrigt. —»

Behoed mij dezen nacht, Met vaderlijk meêdoogen,

Houd over mij de wacht, En fluit mijn fluim'rende bogen3

Zoo krijg ik nieuwe ftof.

Tot blijde morgen-lof!

Sluiten