Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 41 >

Ik weet wel meisjes, zo als ik Door minnaars aangezocht;

Doch zij zijn, ieder oogenblik, Gekweld door achterdocht:

Omdat haar' minnaars dartele aart,

Haar daaglijks zorg en hartzeer baart. Helaas! helaas! helaas!

< De eene is op 't kaartfpel gansch verzot;

En de andere op 't biilard: 't Geen tijd, beftaan en geld verbrod,

De zinnen heel verwart, Een derde fpeelt met kolf en bal; Een vierde volgt de mode als mal,

En kindsch. en kindsch. en kindsch,

Een vijfde fchent de zedigheid,

Door laffe ploertentaai; Een zesde is norsch, vol -onbefcheid,

Zelfs bij zijn.teêrst onthaal. In 't kort: —• zij zijn niet als mijn vïuk\) Waarin mijn hart vernoeging vind,

Èn vreugd, en vreugd, en vreug^ C 5

Sluiten