Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QöS E. J. T. A THUESS1NK, GENEES-

wanneer zy hetzelve hier toefraar. Het behoort zeker als een zamentrekkend en verflerkend mid-, del hier geplaatst te worden. Het yzer of ftaal is een metaal, 't welk zig zo gemaklyk met onze vogten verbind, dat het daarmede een volmaakte vereniging aangaat, en gemaklyk door de fappen der maag en ingewanden ontbonden word. . Als een zamentrekkend en verllerkend middel verdient bet den grootften lof in het bedaren der bloedvloeijingen , welke uit een al te grote zwakheid der vaten ontdaan; in dit geval egter is het best het yzer in azyn op te losfen , dan men moet hiermede voorzigtig zyn, en fiegts kleine dog herhaalde giften toedienen, om deze bloedvloeijingen niet al te fchielyk op te floppen. In alle gevallen van zwakheid en flapheid der fpiervezelen, is het yzer boven alle andere verfterkende middelen Ue verkiezen, en hierom word het met zo veel nut in vrysterziekte, belette maandltonden , en opftygingen toegediend. Veele zenuwziekten der vrouwen, die alleen uit een flapheid des geftels voortkomen, worden het best door een langdurig gebruik van ftaal genezen. Dewyl het zuur veelal uit zwakheid der maag ontftaat, voegt men te regt het vylfel van ftaal by zuurbrekende middelen. Men wagte zig egter wel dit middel toe te dienen aan die genen, welke een gefpannen fpieren vaatgeftel hebben, geiyk wy dit in zwartgallige menfehen, die niet zelden hardnekkige buiks¬

ver-

Sluiten