Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 913

voorzien , die met een wezentlyke olie vervuld zyn, waarin de grootfte kragt huisvest; zy hebben een aangenamen, aromatïeken, bitteren fmaak, en welriekenden geur , die gemaklyk aan water ^ wyn en wyngeest word medegedeeld. Deze fchil is zeer verfterkend voer de maag en ingewanden, neemt de winden weg , en is diensvolgens in kolykpynen uitftekend nuttig, wanneer men ze in poeder, of de wezentlyke olie door een klompje broodzuiker over de verfche fchil te raspen, toedient. De grote werlhof pryst de oranjefchillen aan in vloeden der baarmoeder , zo wel na de kraam, als der maandftonden, wanneer dezelve uit een flapheid der vaten , en in een zwak en flets geftel, ontftaan.

In zenuwziekten en opftygingen , wanneer meestal de eerfte wegen flap en zwak zyn , en •de fpysvertering gebrekkig voortgaat, heeft men met nut de oranjefchillen met andere bittere dingen vermengd. Vooral zyn de oranjefchillen (inzonderheid egter de Curacaofche fchillen,) in tusfchenpozende koortfen aangeprezen, en by veelen als een geheim toegediend. Dan de herhaalde proeven van anderen hebben genoegzaam getoond , dat wel in zommige gevallen de oranjefchillen de koorts verdryven kunnen, dan dat dit in allen niet doorgaat. In kwaadaartige rotkoortfen, in welke heete, fpeceryagtige en vèrfterkende middelen, de byna uitgebluschte levensgeesten

op-

Sluiten