Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

942 E. j. T. a THÜESSINE, GENEES-

gdyk allervcrmogendst middel in de hardnekkigfte verftoppingen der lever , geluw , darmfcheilklieren , enz. met het beste gevolg gebezigd word. De zeep vereenigt de vette en olieagtige deekn met het water en onze vogten, en is daarom in veele gebreken der fpysvertering van veel dienst, wanneer zy veel toebrengt , om een behoorlyke menging en oplosfing der voedfels te weeg te brengen. Vooral verdient ook de zeep als een temperend middel tegen het zuur , byzonder by kinderen, te worden aangeprezen. In grotere giften , geeft de zeep een zagte ontlasting. In die ziekten, waarin een taaije flym de vaten verftopt, in flymgraveel, enz. word de Spaanfche zeep by andere oplosfende middelen gevoegd, om dezelve beter te doen doordringen.

Uitwendig word de zeep, als een oplosfend middel, met zoete melk gebruikt, om de verdikte melk in de borften te verdunnen , jigtpynen te verdry ven, verhardingen op te losfen, en de ettering en zwerende gezwellen te bevorderen. De gemeene groene zeep word, als een terugdryvend en zuiverend middel, in brandingen en ook in verzweringen als een zuiverend middel gebezigd.

Honing. De Ouden gebruikten, voordat men het gebruik der zuiker kende , en deze ook minder overvloedig was, de honing. Dan nu is derzelver gebruik zeer verminderd. De honing beftaat uic eene vereniging van flymerige, olieagtige en zuure

dee-

Sluiten