Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 943

deelen, en is dus een ware zuure zeep. Zy behoord dus geheel toe deze klasfe van verdunnende cn oplosfende geneesmiddelen. De honing bezie uitftekende oplosfende en verdunnende hoedanigheden ; als een aangenaam en gemaklyk middel kan zy in grotere giften toegediend worden dan de overige refohenila. Reeds door de Vaderen der geneeskunde is zy als het vermogendfte oplosfend middel tegen alle verftoppingen der ingewanden aangeprezen. Zy verdunt en tempert de gal, lost de taaije flym der ingewanden op , en is dus ook een goed middel tegens de wormen. Vooral is zy in droge, galagtige geftellen aan te pryzen, doch is minder dienftig voor die genen, welke zwakke ingewanden hebben. In grotere giften heeft zy een buikzuiverende kragt. In kleindere dog herhaalde giften toegediend, bevordert zy de affc'neidingen. Byzonder is de honing in borst- en nierziekten aangeprezen , en onder de beste expectoranüa gerekend. De kragt derzelve word merkelyk door den azyn vermeerderd, wanneer zy het oxymel uitmaakt, het welk ais een openend, pis-, zweetdryvend, en verkoelend middel in alle koortfen en ontftekingen met zo veel regt geroemd word. Uitwendig word zy veel in laxerende klysteren , in gorgeldranken en mondfpoelingen gebruikt , en is vooral in de zweeren der keel en mond nuttig , dewyl men hier gene zalven bezigen kan. Zy bevordert de rypwording

der

Sluiten