Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 949

fap in de oogziekten en vlakken des hoornvlies gebruikt, en de bladen als verkoelende en verdryvende in roos en ontftekingen.

Brandnetelen. (Urtica Dioica. L.) De grote netelen zyn van een zoeten, bitteragtigen en een weinig zamentrekkenden fmaak. De Ouden bezigden alreeds de bladeren, als een oplosfend en een weinig zamentrekkend geneesmiddel. Boerhaave pryst ze zeer aan tegens alle bloedftortingen. De Heer cullen heeft menigmaal met nut in fterke bloedingen der aambeijen een hand vol netelen, afgekookt, gebezigd. De oplosfende kragt der netelen word bevestigd door deszelfs vermogen in geluw, en verftoppingen der lever. Zy zyn zeer goede pisdryvende middelen, en worden daarom met vrugt in de ziekten der nieren en blaas aangewend. Uitwendig is het gebruik der netelen bekend in verlammingen, wanneer het verlamde deel met netelen, tot roodwordens toe, geflagen word. Als een afleidend middel is het gebruik der netelen by gebrek van Spaanfche vliegen dienftig, overal waar deze te ftade komen,

Wy kunnen eindelyk nog hier toe brengen alle de vrugten, welke een zuur en zoetagtig fap voeren , wy zullen deze met een woord dus aanroeren.

Onder deze zullen wy eerst de drupaa'<e, of fteenvrugten , behandelen. Kerfen. (Prunus Cerafus. L;) De kerfen zyn SIII. deïl. Ppp zo

Sluiten