Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEj*. 971

hettica. L.) boven alle andere foorten; dewyl zy een min wateragtig, dog zeepagtiger, zoeter fap in groter hoeveelheid bevat; daarenboven heeft zy veel zaikeragtigedeelen in zig, welke in dedoorgefneden ftronk gedroogd zynde, als een foort van manna, in kleine korrels uitfpruic; zy is veel' gemaklyker voor zwakke lieden te verteeren, en geeft veel minder winden. Boerhaave pryst uitermaten de kragt dezer plant, en verhaalt verfcheide gevallen van longtering, welke alleen door het eten van roode kool, of het drinken van deszelfs fap genezen zyn. Uitwendig pryst hy pappen van koolbladeren tegens verhardingen en huiduitila^en. De landlieden bezigen veel de koolbladeren in uitwendige wonden, en om Spaanfche vliegen open te houden.

Knollen. (Brasfica Rapa & Napus. L.) De knollen hebben een veel fcherper en bitterder fap dan de kool, het welk vooral in de fchil huisvest; zy zyn moeilyk te verteren en veroorzaken winden. De knollen hebben een afvagende en zeer oplosfende kragt, waarom zy in alle flymziekcen, in hardnekkige hoesten, en peripneumonia r,oiha zyn aangeprezen. Het fap van knollen is door ketelaar in de fpruw , en door rosenstein en boerhaave in llymkeelziekten en zweeren der mond, aangeprezen. Uitwendig zyn gebraden knollen aangeprezen, otn verhardingen week te maken , en ontftekingen tot etter wording te .brengen. Boerhaave zegt, dat

Qqq 4 ^

Sluiten