Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yj% E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

zy de pyn wegnemen in ontftekingen der oren, Oost-Indifche Kers. (Tropaolum. L.) De OostIndifche kers, welke, alhoewel niet tot deze order van planten behorende, egter zeer veel overeenkomst heeft met de nasturcina , word in azyn ingelegd, of als toekruid by de falade gebruikt; zy heeft genoegzaam dezelve reuk en fmaak als de kers, en koomc daarmede ook byna in kragten overeen.

De planta Alliacea, of die verfchillende foorten van look, welke tot een geheele andere kruidkundige klasfe van linnjëus behoren, namelyk tot de hexandria monogynia, hebben zo veel overeenkomst met de kragten der tetradynamia, dat wy ze hier plaatfen kunnen. Zy zyn alle als voedfel of toelpys in onze keuken in gebruik. Alle hebben zy een fcherpe, vlugge, wezentlyke olie by zig, die een flymverdunnende, prikkelende kragt heeft; dan deze is minder fcherp en heeft meer fiymige deelen by zig, dan in de itasturcina plaats heeft, waarom dit gewas ook meer voedende is.

Porrey. (Allium Porrwn. L.) Dit genoegzaam bekend gewas , het welk wy als een toefpys op onze falade, en in onze foepen gebruiken , is, raauw zynde, hard te verteeren,en geeft veel winr den; dan door de koking verliest het niet alleen een groot gedeelte van zyn fcherpte, maar word pok een goed voedfel. De kragten der porrey

Sluiten