Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 987

ding der gal niet behoorlyk gefchiedende, is de vertering der fpys traag, de afgang ongeregeld, en het geheele lighaam word eindelyk ongefteld. Wanneer de uitftorting der gal in den twaalfvingerigen darm belet word, ondervinden wy dezelve onregelmatigheden in de fpysvertering, de gal word in het geftel opgenomen, en wel dra word 'er een geluw geboren. De gal in eene al te grote hoeveelheid afgefcheiden zynde, prikkelt de ingewanden, en de natuur ontlast zig hiervan door braking en overvloedige ftoelgangèn. Dan het is 'er verre van daan, dat 'er volgens het thans maar al te veel in zwang'gaande gevoelen, zelf van grote Geneesheeren, een grote hoeveelheid gal zig niet alleen in de galblaas en darmbuis, maar zelf in het geheele geftel der poortader zoude kunnen ophopen, en oorzaak geven tot die langdurige ziekten , waaraan wy zo veele zittende lyders zien zukkelen. Verre dac de gal oorzaak zoude zyn van buiksverftoppingen, zyn deze veel eer aan een gebrek derzelve, of ten minften aan een gebrek van behoorlyke fcherpte , toe te fchryven. In veele ziekten zullen wy door een herhaald gebruik van braak- en purgeermiddelen, een grote hoeveelheid gal kunnen ontlasten, welke geenzints te voren aanwezig, door de prikkeling der geneesmiddelen geboren wierd* De gal is dus volgens onze gedagten veel minder een oorzaak van ziekte, dan men wel zoude denken.

Rrr 4 Men

Sluiten