Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

fm e- j- T- A THÜESSINK, GENEES-

deze ftof langzaam word opgeflorpt, een koorts veroorzaakt, welke eerst naauwlyks merkbaar, eindelyk niet zelden in een ware rotkoorts overgaat.

In die gevallen., waarin een fchielyke en byna ogenbliklyke rotagtige gisting in onze vogten geboren word, is alle hulp meestentyds vrugteloos; het is onmooglyk zo fpoedig de gantfche masfa der vogten te veranderen, dat de iyder kan behouden worden; de geneesmiddelen, welke de rotting tegengaan, kunnen niet aanftonds in het bloed zelve gebragt worden, maar moeten eerst de wegen der fpysverteering doorgaan, en voor en aleer zy in de vogten zelf gebragt zyn, is de lyder reeds het flagtoffer zyner ziekte.

Wanneer de rotting uit een opflorping van bedorvene ftoffen uit de ingewanden voonfpruit, moet men eerst dezelve door braak- en purgeermiddelen reinigen, en daarna rottingwerende middelen toedienen. In fcheurbuik kan men weinig met eigentlyke geneesmiddelen uitvoeren , ten zy men te gelyker tyd de bron der ziekte kan wegnemen, door de vogten te verbeteren; dan gelukkig heeft de natuur ook hierin voorzien , dac een geringe hoeveelheid van versch voedfel ,' en meest alle planten deze ziekte kunnen wegnemen. Het zeewier, raauwe aardappelen, ja zelf de fungi, die aan de fchepen groeijen, werken in deze ziekte als antifeptica. Onder alle de middelen tegens het fcheurbuik voldoen, volgens de proeven van lino, 1

het

Sluiten