Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' io2o E. J. T. a THUSSSINK, GENEES-

lighaam te verfterken. De Heer loof (V) genas niet de oranjebladen een man , door verbazende trekkingen in het wezen na een hemicrania ge* kwdd, en een meisje, die de vallende ziekte had. Vooral heeft de Heer locher van Weenen met iet gelukkigfle gevolg dit geneesmiddel aangewend; hy gaf een dragma in poeder 's daags, of pen afkookfel in rode wyn, of chocolade, aan verfcheide epileptici, en herftelde veelen, vooral wanneer de ziekte door fchrik veroorzaakt was, alleen door dit middel f» De Heer hannes genas ook een jongeling van vyfrien jaren van een val. lende ziekte door deze bladeren {¥). Heden heb? ben de oranjebladen vry wat van hunne agting verloren, hoewel zy egter als zagte, vèrfterkende, ftreelende, en krampftillende middelen by vrouwen en kinderen met nut kunnen gebruikt worden.

Tot de krampftillende middelen worden ook gebragt alle bittere en Hinkende dingen; de atoara foetida, welke wel in de eerfte plaats tot de atienuantia incidentia behoren, dog om hunne fterk ftinkende reuk een krampftillend vermogen bezitten: hiertoe behoren de gommen, als de afa foetida, galbar.um, enz. de castoreum en diergelyke, als ook zommige planten, die eeg fterk ftin-

ken-

(s) Disf. de epileppa folior. aurant. ope perfanata., Gron. 1771. p. 26.

' (ö) Locheh Obf. Pratic. circa luem feneream, Epi• leps. & Maniam, Vienn. 1762. ' '

O) Sandifort Geneesk. Biblioth. IC Deel, Ijle Stuk.

Sluiten