Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xo22 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

gewoon huismiddel, overal by der hand is , en ten dien einde in de tuinen word voortgekweekt. De fterk doordringende reuk, de aromatieke bittere en fcherpe fmaak, geven genoegzaam de krampftillende kragt dezer plant te kennen. Zy oeffent een zeer fterk vermogen op onze zenuwen, en word met het grootfte regt in flaauwce, opftyging, ftuiptrekkingen, ja zelf in de vallende Ziekte, aangeprezen. De groote boerhaave maakt van deze plant ongemeen veel werk, en pryst ze niet alleen in zenuwziekten, maar ook in befmettelyke ziekten, als een fterk rottingwerend en uitwaasfèmend middel aan. Deze rottingwerende kragt word, door het menigvuldig uitwendig gebruik in kwaadaartige zweeren, en zelf het koud vuur, bevestigd, waarin het door de meeste Handartzen met vrugt gebruikt word. Plenck genas met de wynruit, in wyn gekookt met rozenhoning, een ftinkende ozoena, met een caries der kaak. Om de mond zuiver te houden bezigt men ook de wynruit in mondfpoelingen. Met azyn en zuurdeeg gemengd, word het als een afleidend middel in koortfen gebezigd. Rut tv getuigt, dat de derdendaagfche koortfen dikwyls fpoediger genezen wierden door wynruit op de polfen der handen te leggen, dan door den koortsbast. Boerhaave en rozenstein bezigden ook dit kruid in verzwakkingen van het gezigt; de laatfte raad in die gezigtsverzwakking, welke door aan-

hou-

Sluiten