Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io~óo E. j. T. a TTIUESSINK, GENEES"

Beroerte en verlamming , welke zig door een: geheel gebrek aan werking der levensgeesten of.in het geheele lighaam, of in byzondere deelen, vertonen, zyn de eerfte, welke hier in aanmerking komen. Beroerte hangt zekerlyk dikwyls af van een ophoping van bloed in de grote vaten der hersfenen , of van een uitftoning. deszelven in de holligheden, waardoor een drukking veroorzaakt word : deze ophoping zelve kan van een werkeloosheid des zenuw- en hersfengeftels , of van een- ongelyke verdeling der hersfenkragt afhangen ; intusfchen leert de ondervinding, dat ook beroerte alleen dqor een verdoving van de energia mrvofa kan veroorzaakt worden, gelyk wy dit zien door de damp van kolen , van ontvlambare lugt, van zommige vergiften, enz. In het eerlle geval is het gebruik der prikkelende middelen twyfelagtig, inliet andere volfttekt onontbeerlyk; aderlatingen en verzwakkende middelen zouden hier de oorzaak der ziekte vermeerderen, en een gewisfen dood veroorzaken. In ?t algemeen is men van oordeel, dat in de apoplexia Jèrofa & pituitofa de prikkelende, middelen 'gebezigd moeten worden» Intusfchen geloof ik met veele hedendaagfche Artzen, dat overal, waar een drukking door uitgeftort vogt, het zy water of bloed, aanwezig is, eerst een afleiding door aderlating gemaakt moet worden, waarna men de oorzaak der ziekte, een werkeloosheid der vaten en opflorping . . der

Sluiten