Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bn HEELM. uit KELDER en KEUKEN. ia+t

uuren voor den eten,en te bed -gaande, gebruiken, wanneer hy dezelve tegen walging, de fode> braking gebrek aan eetlust, winden, krampen, buikpynen, als een veilig en allervermogendst middel aanpryst. Dit middel, zegt by, gedurende vier weken met witte wyn of bier genomen , geeft een matige warmte en zet het bloed niet aan, verfterkc , en lost den flym der ingewanden en maag op. Hy bevestigt dit getuigenis met het voorbeeld van een man van 81 jaren, die te voren zwak zynde, hierdoor volmaakt gezond geworden was. De peper word ook door oeoffroy en anderen in de koude der tusfchenpozende koortfen aangeprezen, wanneer zy den verderen voortgang zoude fluiten; dan dit middel is gevaarlyk, vooral wanneer daarmede, nog genever of brandewyn genomen word. Ik heb een voorbeeld gezien van een vrouw, die aan een langdurige dog regelmatige anderendaagfche koorts zukkelde, en door het gebruik van peper met genever in een ontftekingkoorts ftortte, welke in weinige uren doodlyk wierd. Als een prikkelend middel word de peper uitwendig als een epispasticum aangelegd, en met zuiker gemengd gebezigd tot het ligten der verflapte huig.

Spaanfche Peper (Piper Indicum. Capficum Jnnuum. L.) is de heetfte aller fpeceryen, en heefc een brandende fcherpte, welke zeer lang inden mond blyft; hierom word zy alleen in een

klei-

Sluiten