Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ën HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1045

heet, en prikkelende, de reuk is niet zeer aangenaam, en campheragtig, dewyl ze deze zelfftandigheid in een goede mate bevar. In de keuken word zy meer gebruikt, dan in de geneeskunde. Intusfchen heeft ze uitnemende kragten, even als de andere aromata van deze order. Uitwendig is ze nuttig in omflagen , wanneer 'er jigtpynen , uitftortingen van bloed, rekkingen der banden,enz. mede genezen worden. Voor 't overige is de thym een prikkelend, verfterkend en flymbrekend, zo wel als een goed zenuwmiddel , het welk in flaauwte, opftyging, krampen, buikwee, verftoppingen der maandftonden, enz. van dienst kan zyn.

Bafilicum. (Qcimum Bafilicum. L.) De bafilicum, welke meer in onze keukens tot bereiding van vleesch, en als een toekruid op de falade, dan als geneesmiddel gebezigd word, heeft een zwaren balfamieken reuk en fmaak; zy kan daarom, even als de andere aromata, hier een plaats verdienen onder de opwekkende antifpasmodica, die in flymziekten, verftoppingen der natuurlyke ontlastingen, enz. gebezigd worden.

Rofemaryn. (Rosmarinus Officinalis. L.) De rosmaryn behoort tot de vermogendfte geneesmiddelen dezer klasfe ; als een gemeen onkostbaar middel, het welk door voortkweking overvloedig in onze tuinen voorkoomt, behoorde men het meer algemeen in de geneeskunde te gebruiken. De reus. is ongemeen geurig en aangenaam,

XIII. dee u Xxx d§

Sluiten