Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4;6 E. J. T. a THUE5SINK, GENEES-

de fmaak campheragtig, bicter en aromatkk. Byzonder is deze plant gefchikc, om de levensgeesten door een zagce en matige prikkeling te verfterken en op te beuren; zy is dus uitmuntend in alle zenuwziekten, ffaauwten , krampagtige hoofdpynen , duizeling en opftyging. In kwade fpysvertering, winden, krampen der maag en ingewanden, verftopte maandftonden, wiccen vloed, hardnekkige diarrheea, asthma, heefc de rosmaryn dikwyls een genezing te weeg gebragt; andere middelen reeds te vergeefs gebezigd zynde» Küehler pryst een afkookfel dezer plant in fcrophuU der kinderen. Uitwendig heeft deze plant een byzondcren roem verworven, in het wederftaan van bederf en koud vuur, in kneuzingen, koude gezwellen, wateragtige opzettingen, in verlammingen , en gebreken van het gezigt uit zwakheid der ogen ontftaande. De Eau de la Reins, 20 gemeen in onze huishoudingen, is zeker een uitnemend middel in flaauwce en opftyging. Uitwendig bezigt men hetzelve als een verwarmende en prikkelende arczeny in verzwakkingen der ledematen en banden, verlammingen , cedemateufs gezwellen, enz.

Salie. (Salvia Officinalis. L.} De fmaak der falie is een weinig zamentrekkend , bitter en fpeceryagtig, de reuk balfamiek, een weinig fpeceryagtig, dog zwak. Deze plant is van ouds reeds hoog geagt. Boerhaave en van swietem

pry.

Sluiten