Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoS6 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

den worden, te bevryden. Wanneer 'er met een trage en harde ontlasting een pynelyke opzetting der buik , zwaarte, lusteloosheid, zwaarmoedigheid , met tamelyken eetlust, een kleine onderdrukte pols, dorftigheid , dikke en ongekookte urine , met een zuivere , dog veelal droge tong, by een lyder aanwezig is, mogen wy met reden befluiten, dat hier een ophoping van ftoffen in de dikke darmen aanwezig is , die wy niet dan door het lang en aanhoudend gebruik van zagte purgeermiddelen kunnen te boven komen. Purgantia, dog alleen die weinig prikkeling geven, en die wy zo aanftonds onder de laxeermiddelen behandelen zullen, komen alleen te pas in de zogenaamde verftoppingen der onderbuik en in den morbus melancholicus cum materia; fterke purgeermiddelen vermeerderen de verftoppingen en veroorzaken de hevigfte kramp-kolyken. Als een afleidend middel zyn, de purgeermiddelen aangeprezen in de beroerte, volbloedigheid, en in 't algemeen waar een te fterke aandrang van vogten naar het hoofd is; wanneer 'er een apoplexia ferofa gedreigd word , is zeker het gebruik zelf van fterke purgantia hoogst noodzaaklyk, wanneer deze niet alleen de vogten naar beneden lokken , maar zelf ook de opflorping der wateragtige vogten door de watervaten bevorderen. In mania gebruikten de Ouden reeds den helleborus, ja zelf word deze praktyk kder Ouden thans door de

mees-

Sluiten