Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£n HEELM. uit KELDER m KEUKEN. io6"t

wanden ce weeg brengen, en dus kunnen wy ze besc volgens derzelver kragt verdelen in laxerende middelen, welke meer byzonder op de ftoffen zelf in de ingewanden werken, en eigentlyke purgantia en drastica, of zeer fterk werkende purgeermiddelen.

De zogenaamde laxantia werken zo wel door hunne zwaarce, waardoor zy de ftoffen oplosfen en voorcduwen, als door hunne oplosfende kragc, waardoor zy de ftoffen week en dus bekwaam maken, om door de wormwyze beweging der darmen naar beneden ce worden gevoerd. Zy komen vooral te pas in langdurige ophopingen van ftoffen in het darmkanaal, in koortfen, ontfteking, buikverftoppingen, wanneer men alle prikkeling vermyden wil.

Water. Vooral koud wacer, in grote hoeveelheid genomen, veroorzaakc door zyn zwaarce en diluerende kragt een doorfpoeling naar beneden; hier door werken alle minerale wateren, in een grote hoeveelheid genomen, als laxantia. Het warme water werkt als een helpend middel met andere laxantia verenigd, en bevordert derzelver laxerend vermogen ; dan het warme water alleen verflapt de fpiervezelen der ingewanden, en verhindert daardoor derzelver werking. Het koud water daarentegen is een uitmuntend tonicum, 't welk te gelyker tyd door deszelfs koude, de warme lugt, welke het darmkanaal opfpant, doet inkrimpen, de prikkelende oorzaak wegneemt, de krampagXIII. deel. Yyy {j«

Sluiten