Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in HEELM. uit KELDER kn KEUKEN. 1073

geven niet zelden aanleiding tot hevige krampen en byblyvende maagpynen, zodanig dat de ongelukkige lyders geen de minfte fpys of drank ver-^ dragen kunnen, en dus natuuriyk moeten uitceeren. In kwaadfappigheid , fcheurbuik, hardnekkige verftoppingen en verhardingen der klieren van den onderbuik enz., zyn braakmiddelen gevaarlyk. Daar de braakmiddelen het bloed naar het hoofd dry ven, zyn ze in alle beroerten uit volbloedigheid ontftaande, in volbloedige menfchen, en vooral in infiammatien allernadeligsr. Men make dus geen gebruik van emetica in alle zuivere ontftekingkoortfen, veelmin in plaatslyke ontftekingen. Men drage ook wel zorg, geen braakmiddel te geven aan lyders, die breuken hebben. Wanneer het zyn kan, is het best een braakmiddel op eens toe te dienen, dewyl dan de maag op eens van haaren flym bevryd word; dan wanneer men herhaalde reizen een braakmiddel geven moet, als in 't verdry ven van buhones of testiculi venerei, is het beter kleine giften dikwyls toe te dienen , om dus zagte en herhaalde fchuddingen te veroorzaken. In koortfen is men veeltyds gewoon, de braakmiddelen in een grote hoeveelheid waters te verdunnen en met purgeermiddelen te mengen, waardoor men zagte brakingen en tevens den ftoelgang bevordert. De braakmiddelen zelve zyn van een verfchillenden aart; warm water vooral, met een weinig zout of bittere kruiden vermengd, is

in

Sluiten