Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. ïo?f

de overige kragten (7z), wanneer men dezelve in kleine giften toedient, ook voorcrtflyk befchreven ; en uit de laat-fte verhandeling blykt , dac deze uitwerkingen vooral aan de krampftillende kr3gc moeten worden toegefchreven. Deze krampftillende kragt heb ik ook meermalen ondervonden in bloedvloeijingen, en vooral in hardnekkige maagpynen , wanneer ik niets zo vermogend gevonden heb, dan daaglyks eenige weinige drop» pen van de tinctuur van ipecacoanna met pepermunt-water toe te dienen.

Uic de Verhandeling van den Heer voltelen blykt het vooral, dat de ipecacoanna in alle gevallen niet genoegzaam is, en dat deze verre moec wyken voor de nimmer genoeg geprezen tartarus emeticas. In onze huishouding hebben wy gene voldoende braakmiddelen, die voor deze in plaats kunnen komen, ten zy men hier toe de mostaard en het fap van mierikswortel, by gebrek van de Apotheek, wilde gebruiken.

liet tegengeftelde gebrek, namelyk een tegennatuurlyke braking, kan uit verfchillende oorzaken voortvloeijen; of uic een onreinheid der eerfte wegen , wanneer men aanftonds êen braakmiddel moec toedienen, Of uit een grote gevoeligheid der maag, welke men door anodyna, roboranüa en vooral amara moet overwinnen, of uit verfchillende ziekten

(Ji) Tiende Deel, p. 472. XIII. deel. ZZZ

Sluiten