Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 107$

verder dan deze werken moeten, zyn buiten onze magt , wy kunnen ze alleen aan de natuur aanbieden , die daarvan haar gebruik maken moec. Intusfchen kunnen wy door geneesmiddelen dikwerf de affcheiding der pis bevorderen , alhoewel wy daarom juist de natuur niet bepalen kunnen om een fcheiding der ziekte, of der ftoffen, welke zig in het bloed tegennatüurhyk onthouden, door dezert weg te bewerken. De pisdryvende middelen fchynen alle meer of min een zekere fcherpte te bevatten, welke egter zodanig is ingewikkeld , - dat zy door de watervaten kan worden opgenomen * dog met onze vogten niet kunnende worden verenigd, daarvan wederom moec wörden afgefcheiden; de natuur verkiest daartoe gemeenlyk de nieren, welke door deze fcherpte geprikkeld een groter toevloed vogten naar zig lokken, en diensvolgens een grotere affcheiding veroorzaken.

De diuretica, welke dé affcheiding van eeri grotere hoeveelheid waters bevorderen door den weg der nieren, komen vooral in aanmerking, wanneer 'er een al te grote mate van wateragtige vogten in het lighaam gevonden word; zy zyn dm vooral aan te pryzen in alle foorten van waterzugt. Zy bevorderen door hunne prikkeling niet alleert de affcheiding des waters, maar ook ce gélyker tyd de werking der opslorpende w.uervatens ln deze ziekten zyn zy de veiligfte, en veelal oofé genoegzaam voldoende middelen; dan men behoort Zzz % hiér

Sluiten