Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en IIEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1115

uitdryven, de ingewanden verfterken en dus op een meer middelyke wyze de wormen tegengaan. De meeste wormverdryvende artzenyen paren deze beide hoedanigheden: don onze keuken levert ons dezelve ^niet op, wy moeten hier onzen toevlugt tot de Apotheek nemen, die ons de valeriana, de obfinthium , de tatiacetum , de fat:tonicum en diergelyke middelen oplevert , welke niet alleen de wormen dooden, maar ook de llymnesten wegnemen , en door de ingewanden te verfterken, beletten, dat 'er gene nieuwe voor de ouden in plaats komen.

De knoplook, uijen, porrey, en alle de andere planta alliaceae, zyn overheerlyke wormmiddelen; boven allen egter verdient hier de knoplook, op witte wyn of melk getrokken, geprezen te worden, welke dikwyls meer voordeel doet, dan de tanacetum of andere bittere dingen.

De osfegal, gelyk wy reeds te voren aanmerkten , is zo wel uit- als inwendig aangewend, een zeer goed wormmiddel.

De raauwe wortelen worden ook tegens de ronde wormen aangeprezen; dan ik denk, dat zy verre voor de voorgaande in kragten wyken moeten.

De metalen fchynen allen een byzondere wormverdryvende kragt te bezitten. Van allen is de kwik hec vermogendfte ; een eenvoudig aftrekzei van water op levende kwik, 't welk zeker zeer weinig kwikdeelen, of liever kalk van kwik ver» Bbbb 4 mengd

Sluiten