Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i3o J. WILLEMSE, G. z., GENEES-

EERSTE PROEFNEEMING.

Eene. I\>ripneumonia , •welke' zich met eene Febris biliofa compliceerde , in eene Vryjler van 19 jaaren.

D e lyderesfe was van een fterk en bloedryk geftel, had een droogen hoest , korte en benaauwende ademhaaling, verzeld met eene drukkende pyn in de borst, welke haar belette op den rug te leggen. Zy had eene geftadige koorts, roode wangen en een drooge huid.

Ik liet haar, die twee dagen was ziek geweest, eene aderlaating doen van 12 oneen, gaf haar tot Medikament den Borstdrank C. en liet onder water en zoetemelk telkens een deel witten honing mengen, 't welk tot haaren gewoonen drank diende.

Den volgenden dag, den derden der ziekte, het bloed met een ontftooken korst gedekt vindende, en de verfchynfelen na genoeg dezelfde zynde , herbaalde ik de aderlaating, voegde by het medikament één drachma falpeter, en verwisklde de melk en 't water met etn aftrekfel van vlierbloemen, om dat de huid nog droog was gebleeven; ook belastte ik, dat zy een voetbad zou gebruiken. Zy had een zuivere tong, klaagde over geen wanfraaak, was niet walgende en had een goeden itoelgang gehad.

Den

Sluiten