Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n56 J. WlLLEAïSE, G. i > GENËES-

De verveliing van dag tot dag voortgaande, werden deeze kinderen zonder andere geneesmid" delen, dan in geval van te weinig Itoelgang een lepel vol Cremor tartari met bruine fyroop gemengd te gebruiken , gezond. Geheele lappen van de opperhuid vielen van de vingeren en het binnenfle der handen en van de voetzooien af, daar in tegendeel het aangezicht en de hals alleen by wyze van een meelachtig ftof vervelden.

De jongfte deezer drie lyderesfen begaf zieh na de derde week, buiten myn weeten, twee dagen na malkanderen, in de lucht; met dat gevolg, dat zy den vierden dag daarna over fpanning in de maag, met benaauwdheid en geftopten afgang gepaard, begon te klaagen. Ik beftrafce, dat hoorende, haar over haare onvoorzichtigheid, gaf haar aanftonds een laxans uit rhabarber en Cremor tartari, gebood haar te bed te gaan en 'er niet uit te komen. Zy kreeg goede ontlasting , en daarna trachtte ik het zweet te bevorderen met een aftrekfel van vlierbloemen en faffraan, maar dit mislukte. Den volgenden dag waren handen, armen en aangezicht in een ftaat van zuchtige zwelling, en den bovenbuik was gefpannen. Ik liet haar zonder flaaplakens tusfchen wolle deekens leggen, en verwisfeide de vlier-thee met die van

Room-

dat zy nu daaglyks wel verbed wierden, maar aanftonds daarna zich wederom in een maatig gewarmd bed moesten begeeven.

Sluiten