Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. vu

verzamelen der Itoffen op weinige bladen voor de verltaanbaarheid niet nadeelig zal geworden zyn, en dat nadenkende Leeraars en Predikers het ons dank weeten zullen, wanneer .enkele Dogmata, ( Leerftellingen,) wel is waar, nietfchoolsch en angftvallig, maar toch naa eene zorgvuldige overweeging Schriftmaatig, en zo voorgedraagen zyn, dat het eiken Leeraar naar zyne byzondere overtuiging vry (laat, de hem nodig ichynende nadere bepaalingen ter plaatze, daar ze behooivn, in te fchen. Intusfchcn voelen wy zeiven het onvolmaakte van onzen arbeid zeer levendig , en wTy zullen ons derhalven elke gegronde onderwyzing ook van buitenlandiche Beoordeelaars in 't vervolg met zorgvuldigheid ten nutte maaken*

Oldenhurg, den i Maart

I798. MüTZENBECHRR»

4

Sluiten