Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Heilige Schrift. «

-Nahum, Èabacuc, Zephanja, Haggat, Zachdrias en Malachias.

Vr. 30. Hoe lang voor Christus geboorte hadden de Jooden deeze Verzameling reeds en .welk Aanzien hnó. zy by hun?

Antw. Deeze Verzameling was reeds eenire Eeuwen voor de .geboorte van Christus geflooten. en had onder de Jooden het Aanzien van Godlyke Boeken of heilige Godsdienftige Schriften.

Vr. 31.jHadden die Schriften, welke onder den naam van Apocryphè Boeken by onze Noderduitfche Bybels- gevoegd zyn bv de Jooden hetzelfde Aanzien en Gezag' als de zo even genoemde?

Antw. Neen! zy wierden by hun niet zo noog geacht.

Vr. 32. Welke van deeze Apocryphè Boeken zyn de leerryktxe?

Antw. Het Boek der JVysheid en Jezus isirach.

Vr. 33. En welke de gewichtïgftè ren Aanzien van de gefchiedenis van den Godsdienst?

Antw. De Boeken der r3faccaheèrs. Vr 34. Wi t behelst het tweede Deel van den Bybel?

Antw. Het Nieuwe Teflament, ebt is Boeken voor den Christelyken Godsdienst, wier behryvers Evangelisten en Apostelen ffènoeind worden. 0 .

Vr. 35. Wie heeft ons , daar Christus zelf Hechts mondeling leerde, de gefchiedenis van zyn Leeven en -enkele van zyne Redevoeringen jchpftelyk opgeteckend ?

^5 Antw.

Sluiten