Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Leer van God.

God, die op eene hem betaamelyke wyzé moeten verklaard worden. . Vr. 63. Kan God een begin hebben en veranderd worden?

Antw. Neen! wat God is, dat is hy eeuwig, dat heet, zonder begin, en einde. Hy blyft ook altoos geryk hy is, dat is, onverander lyk. 1 Tim. VI. vs. 16. God heeft alleen Onfierflykheid. Pf. XC. vs.' 2. Jac. I. vs. 17. By wien (god) geene verandering is noch wisfeling des Lichts (der kennisfe* Heiligheid en Zaligheid.) Pf. CII. vs. 28.

Vr. 64. Waartoe dient ons deeze overtuiging?

Antw. Daartoe, dat ons vertrouwen op hem altyd vast gegrond zyn kan, en dat daarom ook onze poogingen, om zynen wil té doen, aanhoudend zyn moeten. 1 Joh. II. vs. 17.

Vr. 65. Hoe leert Christus ons deezen God kennen ?

Antw. Deezen almagtigen , alwcetenden, heiligen, alwyzen, eeuwigen en onveranderIyken God leert Christus ons inzonderheid als den Vader van ons en van alle menfchen kennen.

Vr. 66. Waarom heet God reeds in het . Oude Teftamênt een Vader der Menfchen ?

Antw. Wyl zy allen van hem hun beftaan hebben en Vaderlyke weldaaden verwachten durven. Deut. XXXII. vs. 6. Is hy (god) niet uw Vader, enz. Jez. LXIII. vs. 16.

Mal. I. vs. 6. Een Zoon moet vreest

■men myï Hoofdd. II. vs. 10. Pf. LXVIII. . k « vs.

Sluiten