Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Chrijlelyke Gezindheden, enz. 6"i

zyn, dat is, tot het bezig houden met deii Godsdienst bedeed worden.

Vr. 200. Eu waarom?

Antw. Wyl wy sis Christenen Leden zyn van één Godsdienftig 'Gezelfchap, en de gelegenheden en middelen gebruiken zullen, öui 111 het Christendom flecds volkornener té/ worden. .

Vr. 201* Welke Feesten' vieren wy in ons Ldnd? J

Antw. Het Kersfeest , tot eene •herinnering Jan de geboorte van Jezus; het Paaschfiest en de Hemelvaartsdag, ter gedachtenis van de Opftandirig- onzes Verlosfers en van zyne verwydcring van de Aarde; het Plnxterfest, tot het vieren van de eerde opentyke prediking zyner Leere', en de Nieuwjaarsdag. f*1

Vr. 202.,. Wat' wordt 'er verëischt tot het Chti/lelyk vieren der Zon- en Feestdagen? .

Antw*

[*] & Hdogduitfchè Uitgaave worden behoeven de kitf. aangehaalde Feesten nog'vi-r andere genoemd, die ik in dit Antwoord heb' moeten weglat./en, ov.det ze in onze' MederJand'che Gemeenten, cf in 't geheel niet, of maar gedeeltelyk in zómmi^eov/» dezelve gevierd Worden, te weef en : de groene P 0:1 derÉ g , eene herinnering aan "de Jndei'l?n«- d-^s H. Avondmnals; de goede of diüe Vrydtó ter gedachtenis van den Oood des Verlosf-rs ; het Oogstfeest, ™ het Eèek der Reform-tie

kerkhervorming Dr. M. Lutherus.,

Ds Vektaaler,

Sluiten