Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Christelyke Gezindheden, enz. 6/

Antw. Wy zullen ons Leeven fuist daaróm met le zorgvuldigheid te onderhouden lot ken, hetzelve, wel is waa,r, wagen wanneer ons Beroep het verëischt. i joh III vs. 16. m moeten ook —« Wr liet

nooit moedwillig opoferen of zelfs wel door eige magt verkorten. (geene Zelfmoord? -r^w^en.) Hom. Shv. v^*^

lo^tr^i ZUlISn Wy V°°r °nZe G-

Antw. In opzicht van onze Gezondheid jen wy O alles vermfdew, wat haar verwo sten kan, inzonderheid alle onvoorzichtigheid en vermetelheid, alle omnaatigheid in eeren en drinken ( brasfery en dronkenfchrp} £ het arbeiden, in de rust (luiheid ,, in \ «1 nor van vernoegens, in gemoedsbeweegingen

r^fe-0un^n5gheid' ajle kwetlinfen,' en al het misbruik van de Iedemaaten onzes Ligchaams; 2) waneer de gezondheid echter verzwakt en verhoren is; zo zuUen wv .dezelve te fcryfc//,» en tot'dat einde bj' . ver tandtge en «cmn*»**, Aïwftii Ray * Hu.p zoeken en geduld oeffenen. M"tth ■IV. vs. 7. _ Eph. V. vs. 29.

L«c. XXI. vs. 34. ^ ring. Spr XVII. vs. 92. Eph. V. vs it zuipt - Spr. XXIII. vs. 29-34 Tef

Jertel wordt, (geene onördentelyke Lullen in Slr XXXVnWekt e" gS^ed woïden.) ^ *

nI "v^v30"34: c;p- xxxvni. vs. 1 -+.

Vr. 22o. de zorg voor het

^2 Amvr,

Sluiten