Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Chriflelyke Gezindheden, enz. 75-

ons .meer aangaat, dan eenig ander fchepzel op Aarde, lief hebben ah om zelven. Matth. XXII. vs. 39.

Vr. 246. Wat heet dat? j Antw. Wy moeten hem hoogachten, *n zyne Welvaart als onze eige wenfchen en bevorderen. Matdi. VII. vs. 12.

Vr. 247. Waarom moeten wy onzen Naas* ie liefhebben ?

Antw. Omdat i) alle M-nfchen zoo na ruw met ons verbonden zyn, dezelfde Na tuin*? gelyke gewaarwordingen , zwakheden en benutten, gelyken oorfprong en gelyke beItemming hebben als wy. Eph. IV. vs. 5> 6. Mal. II. vs. 10.

2) Wy hebben de genegenheid van anderen nodig, en het is billyk ' en voor de menschlyke welvaart nuttur, dat wy Liefde door Liefde verwekken en beantwoorden

3) Zonder Menfcheniiefde kan ons Geloof aan God niet waar, onze liefde tot God ea Jezus niet oprecht, en onze Hoop op de Eeuwigheid met gegrond zyn. 1 Cor. XIII. ge* heeL Joh, XIII. vs. 34, 3^. l Toh. jy. vs 20 21 vs. 10, 11. Epli. V. vs. 2. Gal. V. vs. 6, 14.

Vr. 248. Waardoor bewyzen wy deeze afcemeene Menfcheniiefde ?

Antw. Daardoor , dat wy,r) eiken Mensch hy mag onze Geloofsgenoot zyn of niét* Luc. X. vs. 25—37., ook den geringften! en zelis den ondeugenden, toch als Memch' hoogachten en dus niemand verachten en "p

zettelyk krenken, Luc VI. vs. 30 Z

I Pet. II. vs. 17, Hebt ~ lief 2 Pet. I. vs

7-\

Sluiten