Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa Fan de Christelyke Gezindheden, enz.

Antw. Iemand het zyne ontneemen doof Huisbraak of heimelyke Ontvreemding, i Cor. VI. vs. 10. Noch de Dieven, enz.

Vr. 275. kV at is even zo erg als een Diefftal?

Antw. Elke deelneemïng aan denzeiven en ieder zooit vim bedrog.

Vr. 276. Kunt gy hiervan ook eenige voorbeelden opnoemen ?

Antw. liet geftoolene koopen of bewaaren, het gevondene onbevoegd behouden , het toevertrouwde vcrvvarrloozen, of zelfs een deel daarvan ontvreemden,' in den handel onëerlyk zyn en bedriegen, of tot een nadeelig verdrag op eene Uilige wyze verleiden, 1 Thesf. IV. ys. 6. Spr. XI. vs. 1. borgen en fchuldén maaken , zonder weêr te bekaaien, Pf. XXXVII. vs. 21. onrechtvaardig pleiten, verdiend Loon verkorten of onttrekken, Jac. V. vs. 4. Jer. XXII. vs. 13. aangenomenen arbeid flecht verrichten , de der Overheid fchuldige beladingen niet eerlyk opbrengen, Rom. XIII. vs. • 7. de Grenspaalen terug zetten, Spr. XXII. vs. 28. door gegeevene of ar. ngi.no ar ene gefchenken het recht bun/en. Spr. XVII. vs. 23. Pf. XV. vs. 5. Deut. XVI. vs. 19. enz.

Zie het zevende, negende en tiende Gebod!

Vr. 277. I-Fat heeft hy te doen, die anderen van Het hunne beroofd heeft?

Antw. Wie anderen op eene ongeoorloofde wyze door Roof, Diefftal of Bedrog van' he* hunne beroofd heeft, die zal het onrechtvaardig goed, zover.de omftsndigheden*

heE

Sluiten