Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

randeChriftetye Gezindheden, enz. % het toelaaten, weèr vergoeden. Luc YTY

Vr. 278.

'óm?

Antw. -Omdat hy anders zich Zelven nf** ^n wil en zyne voorige Ongerechtigheid ver?

QSmT* ?T moeten wy «lerhalveo ' Antw. Wy moeten ftrpno-. t^rj 1

en .ergdenkênde beoordeelinlên l- u°?™ tninachrincv u»rnZ- gen' verachting

E^ inf' befpotting, agterklap, hfterinff ei Eerrooven van anderen vermyden ïT TV

ier verfchoo4g ^eief^ « Servfbe^ WyZe 0Pe^a,ren!iemSr

* 2 om.

Sluiten