Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.l8 Fan de-bevordering der Chriftelyke, enz,

III. vs. 18. Hebr. XIL vs. i. Philipp. III. vs. 12—14. Luc. XVII. vs. 10.

Vr. 394. Welk een goed heeft eeivwaar Christen gewis?

Antw. De.innerlyke Zaligheid.

Vr. 395. .Waardoor heeft hy deeze innerlyhe Zaligheid?

Antw. 1) Door de verzekering van de Vergiffenis der Zonden of de Rechtvaardiging voor Cod, naar welke God hem by eene oprechte verbetering zyn welgevallen Schenken wil, en hem geen onheil wil laaten treffen, 't welk niet tot zyne Heiliging noodzaaklyk is. Rom. V. vs. 1. 2. 2) Door moed en kracht tot eene voortgaande verbetering uit het vertrouwen op God, zynen verzoenden Vader. 1 Joh. III. vs. 21, 22. 3) Door troost in alle Lydens, ome geduldig te draagen en godvruchtig aan te wenden. Hebr. XII. vs. 11. 1 Cor. X. vs. 13. 2 Cor. IV. vs. 16. volg. Rom. VIII. vs. 28, 31—34. en 4) Door de hoop der eeuwige Zaligheid. 2 Tim. IV. vs. 18. Rom. V. vs. 2. Dit zyn de Fruchten van het levendig Geloof.

Vr. 396. Welke goede gevolgen heeft reeds hier onze onvolmaakte Deugd?

Antw. Onze onvolmaakte Deugd heeft zekerlyk ook reeds hier in de Waereld menigvuldige goede gevolgen, en wel altoos voor onze inwendige Rust en Tevreedenheid, en dikwerf ook voor onze uitwendige welvaart. ïTim. IV. vs. 8.1 Pet. III. vs.io,n.jéf.IILvs.io.

Vr. 397. Maar waarom kunnen wy hier nog geene volhmene Zatheid genieten?

Antw.

Sluiten