Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAKKEN

SCHELLINGEN,

vyf in een Worp, Ieder Sak 200 Worp,

Cui lens.

1 Sak. - 275

2 Sak. - 550

3 Sak. - 825 '

4 Sak. - 1100

5 Sak. - 137.5

6 Sak. - 1650

7 Sak. - 1925

8 Sak. - 2200

9 Sak. - 2475

10 Sak. - 2/50

11 Sak. - 3025

12 Sak. - 3300

13 Sak. - 3575

14 &ak. - 3850

15 Sak. - 4125 ló Sak. - 4400

17 Sak. - 4675

18 Sak. - 4950

19 Sak. 5225

20 Sak. - 5500

21 Sak. - «5775

22 Sak. - 6050

23 Sak. - 6325 .24 Sak. - 6600

25 Sak* - 0875

Guldens.

• 26 Sak. - 7150

27 Sak. - 7425

ȏ Sak. - 7700

2'j Sak. - 7975

3c Sak. - 8250

31 Sak. - 8525

32 Sak. - 8800

33 Sak- - 9075

34 Sak. - 9350

35 Sak. - 9Ó25 | 36 Sak. - 9900 r 37 Sak. - 10175

38 Sak. - 10450

39 Sak. - 10725

40 Sak. - 11000

41 Sak. - 11275

42 Sak. - 11550

43 Sak. - 11825

44 Sak. - 12100

45 Sak. - 12375

46 Sak, - 12650

47 Sak. - 12925

48 Sak. - 13200

49 Sak. - 13475 To Sak. • 13750

Sluiten