Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L ZE GELS

Met de vyfde Verhooginge, tot welke prys dezelve worden verkomt

I Zegel a 3 ft. kaft - - ƒ o • e —

x a 6 ft. _ . m 1 Q \ s Z

|l a 12 ft. — . . o : i«

£ a ij ft. — . . , . &_

R a 24 ft. >_ . . , . „ _

1 a 30 ft. _ . . , . _

a 48 ft . „ 3 . j _

a 3 g . — - . 3 . _

k a 4 gI. — . . 5 ; o —

'ï a 6 é - " - f : 13 -

* * g • - - - IO : t _

a 9 gf. _ - s l>i ; S ——

a ^ 6fc — - - 15 : a ~

a 16 g . — . . 20 : o —

a 18 g - . . i2 . Xo

a 24 gl. — - . 29 . _

I Huur-CeduHcn.

I Van Huizen, Landen. Scheepen &c. alle de

jaaren Huur by een gerekent. i|Tot 50 gl op een 3 ft. Zegel . ƒ 0 • <?_ |>ven so gl. tot 100 gl. opeenóft.Zeg. o • ï0*,

ïoo gl. en daar boven 12 ft. —. o • J7mm |>ven 200 gl. tot 600 — 2+ft. __, I : /

600 gl. en daar boven 3 gl. 3

|ven 1000 gl. tot2ooogl. 6 gl — 7 ' I4 _

*>vcn 2000 gl. tor bened. 3 000 gl. g gl, l0 '* .

iven *ooo gl. tot 4000 gl. ÏZ g]. — I$ .* |ven 4000 gl. tot öooogl. 16 gl. —p 20 • a «

|»ven 6000 gl. tot 12000gl. u gi iz '. j*

|ven 12000gl. op een — 24 gl. ^ 30 ;' o Z ■ De Huurders moeten hebben Copyen van Huur'pdullen op 6 öuiv. Zegels, ten waaredeHuur-Cej file zelfs was op een 3 ftuiv. Zegel, dan behoeft de \ ppye ook «iet hooger dan van 3 öuiv, te zya,

Sluiten