Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai . Tranfporren

v"obl,êSê^,Tc;"~

Tot iooogj. opeena4ft.Zc!r f r

boven Iooogj.tot2ooo48ft tlg• /ƒ ♦* »*-

boven 2000 tot 4000 2 2l' " 3:6-

boven 4ooo tot gooo J |i' . " S : i«—

boven gooo tot 12000 6 el' " 5: °~"

boven 12000 tot isooo 9£j'___ * 7 ' II~

boven 18000 tot ajooo i2 2l'_ * 11 ! 5—

boven 25000 tot 3*000 16 el'— U : °"~

boven 25000 tot 50000 l811" " 30 * °—

boven de 50000 guldens a4 fj" ' 23 ♦ IO—

'^^^^^^

Lces-Cedullca. . "

vool d'ie^SS^« B-^n te gebruikea

1000 gh en daar boven op een 6 ft 7 r « 3000 gl.cn daarboven opecï i!ft ^/° ' f" «ooogl en daar boven op een iVft ; l6~

laooo gl. en daar boven 00 eeS Z 1 ' TI~ 25000 gl. CJi daar bovcn J«■ S gL - 3 : ,6^o^e^a^/o-nn6 gl. - ^ ; ?g

Rcekcningen.

^SS^ '« beftek,

GemeeneLand/de cTeeie" ,afteva»«<* *», Gerichte»; Ambag-

in io rot beneeden aoogl. op een , ft 7 r

*oogl.en daar boven 1P A Z' ^° fc *-

joo g|. en daar boven - TVft

Sluiten