Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 B E W F, R P DER

ina.tfchap- hun te zien famenfpannen, om de ganzyns %t\y-fche uitgeftrektheïd van zyn goed in ken- goeden ft'aat te brengen. Op deeze wy ze befchmiwd, het zy in zich zeiven, het zy in maatfchappyc, zal hy gelykelyk bewyzen vertoonen van de voogdye en regeeringe, tot welke God hem verordend heeft. Dat is zyn beroep. Onder- Maar zonden wy alle zyne eere daar

werp van 7 r i

het xv. cn bepaalen, jchoon hy tot iets groot er s De^niMKch SeroePen Neen, wy zullen hem in in maat- verkeeringe en maatfehappye met God Set God. zelvcn zien treeden.

Dit, myn waarde Vriend, opent ons eene foc-rt van nieuw Schouwtooncel, dat onzer aandacht waardiger is dan het vorige. Het is hier de zaak van ons zeiven ; het is hier de zaak van onze rechten cn hoope. Maar deeze voorwerpen, zoo bekwaam om een"man van een recht)^hapen verft and aan te doen, zullen hier, in dit laat ft e deel onzer befpiegelinge, het voordeel hebben van hem in''t geheel niet te bedroeven, door de onzekerheid der gefchillen. IVy zullen overal de gevoelens,

Sluiten