Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo Bewerp der laatste Bezigheid.

de gemoederen, willen overweegen hoe geloofbaar de getuigenisfen der waarheid zyn, en hoe onverfchoonlyk het ongeloof is van htm, die dezelven verwerpen, dan zullen wy bevinden dat de gedenkteekens, de getuigenisfen, het onafgebroken gezantfchap, en de overtuigende bewyzen van het werk der zaligheid, eigenlyk niet in de reden zyti, maar in de maatfchappy. Indien ik u dan, gelyk ik hoop, kan overtuigen van deweezenlykheid der f ukken en der getuigen, door dezelve te vertoonen, en voor u open te leggen, waar blyven dan de redenen van het ongeloof? Zy verdienen al zoo weinig gehoor en aandacht als droomen. Als men door in weezen zynde gedenkftukken, en door beflisfende getuigenisfen, kan bewyzen dat God een ding gedaan heeft, ligt 'er ons weinig aan gelegen dat 'er lieden zyn, die ons durven zeggen dat God het niet heeft kunnen doen.

SCHOUW-

Sluiten