Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° S C H O V W T O O N E f. L

teST f-Hy vermindert de hoeveelheid derfchadelyke: hy vermeerdert en voedt by kudden de foorten, welken hy noodig heeft: hy bezoekt alles, en vermeerdert 'er de nuttigheid van, door er eene nieuwe gedaante in te brengen. Zyne voogdy gaat over alles.

Hy heeft die geiten, welken wyzien klauteren op het hangen der bergen, uitgelaten; den ganichen dag houden zy zich bezig met eenige grasfcheutjes te zoeken, tot op de toppen der rotfen; en 's avonds komen zy weder t'huis op het teeken, dat hy haar geeft. Hy is het, die den hond tot zynen ftedehouder gefield heeft by de fchaapen, die zich in de vlakte verfpreiden. 's Menfchen fiem richt den togt der groote kudden. Men hoort zyne gebiedende fiem overal. De wegen, de oevers der rivieren, de havens, en de fieden daveren van het geraas der lastbeesten, die onder hem en voor hem arbeiden. Van de toppen der bergen tot in het diepfie der ingewanden , is alles vol kostelyke ftonen,wier gebruik Hechts naar zyne bevelen wacht, en die in eene eeuwige ledigheid zullen

bly-

Sluiten