Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, //. Onderh. 37

lyk in twyffel trekt: wy oeftenen en 's Mengebruiken ze, uit kracht van de voor- y"^^ treffelykheid der denkende zelfstandigheid, en der. denkbeelden, welken wy van de Godlyke Wysheid hebben. Dat is te zeggen, dat zy u met de overnatuurkunde en gedachten, die veel twists onderhevig zyn, aan boord zullen komen , om u iets, dat zeer eenvoudig is, en 't welk de bevinding ons allen genoegzaam leert, te doen begrypen.

De wysbegeerte vraagt, of het Gode betaamde Adam aan eene hulde te onderwerpen, en te beveelen dat, by verweigering van die hulde, Adam en zyne nazaaten fterflyk wierden. Het is geene geringe zwaarigheid, geen kleine last, Gods beflüiten op onze denk- ^ beelden te pasfen; echter neemen de Wysgeeren dien zonder beraad op zich, als of zy bevel van hooger hand hadden, om ons daar van te onderrechten. De H. Schrift en de bevinding zeggen ons daar zoo veel niet van; maar wy kunnen ons vergenoegen met het geene zy ons zeggen. Zy zetten zich onderling licht en klaarheid by. De H. Schrift leert ons, aan den eenen C 3 kant,

Sluiten