Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Schouw tooneel

A Men- te verteeren. Lucht, water en aarde Voogdy. werken gelykelyk voor hem, en vernieuwen alle jaaren eene groote verfcheidenheid van voedfelen, waarvan verre het meerendeel aan hem alleen bekend, alleen nut voor hem zyn, en welken hy alleen kan bekomen. De zalm, elft en fteur, die hem zelfs fchynen te zoeken, als zy uit de zee in het bed der rivieren overgaan, vreezen noch den rand van den wolf, noch den bek des reigers. En de oester, die, zich zelve openende , den hond den toegang tot een' fchoonen roof geeft, vindt zich buiten aanfloot, en fielt den roover voor een gevaarlyk vergryp bloot.

Dat een klein getal van dieren, meerendeels vaneen vry kleen beflag,gelyk de hond, de kat, de papegaai, het roodborstje, insgelyks kunnen leeven van de vruchten en planten, en van het vleesch der dieren , of van <rCkurven diertjes, het is alleen omdat het onnutfte overfchot verorberd worden, en de vermeenigvuldiging van zekere diertjes paaien zoude hebben. Alle die lusten, alle die maakfels van maagen zyn werken, welken de Schepper ver-

fchei-

Sluiten