Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9° SCHOÜWTOOSEIL

£ M«»- ervarenheid en aan de openbaaring ,welke Voogdy. SY aanmerkt als een deel van de gemeene bevindinge maakende. Dus houdt gy de reden in kluisters. Hoe wilt gy dat die reden , dus geboeid , eenige kracht kryge? Maak haar los van alle die flaaffche banden. Herftel haar in haare volle vryheid van werkinge; en zy zal bekwaam weezen tot alles. Hoe gelukkig zouden de menfchen zyn, indien wy hen kosten brengen tot het volgen van onze denkbeelden! De heerfchappy , welke zy zich aanmaatigen , heeft eene groote hervorming noodig. Laat ons ten dien einde wyze regels en redelyke bepaalingen opgeeven. Wy zoeken den mensch niet eensklaps toe eene al te geftrenge onthouding tenoodzaaken. Wy ejfchen in den aanvang alleen eene geringe zaak, één punt ffechrs: by voorbeeld; hem zy het eeten van visch verboden.

Dit eerfte bevel is met meer yver dan kennis gegeeven. Deeze visfehen vinden hun voedfel niet in de diepft-e wateren, noch in de fnelsrioopende ftroomen. Zy keven meest van kapellen en vlinders, die op zekere ty-

den

Sluiten