Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber Natuur, III. dnderh. 103

cuveldaaden verftrekte , waarom heeft «s Mendan het Evangelium, dat de volmaakfte leer is, zulk eene wyze wet afgefchaft ? Omdat het onnoodig is, het verbod en de voorzorg te gebruiken, om den Christen te beletten zyne gramfchap te verzadigen met het bloed van zyns gélyken; dewyl hy in de Schole der Genade niet alleen leert zynen evenmensch, maar zelfs zynen gevangen en zynen vyand te beminnen. Niets is veiliger dan het geene men bemint: en dit {taaltje alleen toont dat men de wet van Noach, de wet van Mofes en de wet van Christus moet befchouwen als het werk van eene wysheid, die alle eeuwen begreep.

5. Het is niet alleen de maag, die De mond. 's menfchen werkingen gelyk fchynt te maaken met die der dieren, of ze 'er ten minfte zeer naby fchynt te brengen; echter heeft zy een merk van voortreffelykhcid, die hem boven hen verheft. Het is dus insgelyks met zyne andere zintuigen. Laaten wy , in eene zoo ruime ftoffe, ons vergenoegen met de eerfte bedenkingen, die het maakfel en de dienst van den mond ons ingeeven.

G 4 Wat

Sluiten