Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I©4 SCHOUWTOONEÏL

HSF Wat verbaazende Samenloop van verVoogcv. fche'den voorzorgen en werkingen! Men heeft Torieelii, Pafcal, Gucrrick en Boyle hoog gepreezcn, omdat zyde overwinnende perfing van de uitwendige lucht waargenomen hebben op het geene, waarin geene andere lucht, of geene vochten, bekwaam om die perfing te wederftaan, vervat zyn. Men houdt ze voor de Vaders der nieuwe Natuurkunde, omdat zy ons, door de ondervinding, geleid hebhen tot waarheden , vruchtbaar van gevolgen, en tot dien tyd onbekend en onbemerkt, het zy door het uitvinden of verbeteren van een geftel, dat, door de wegneeming van de begreepen lucht, terftond de kracht ontdekt van de uitwendige lucht, die geen tegenwigt meer heeft. Het geene die groote mannen, met zoo veele verwonderinge van onzen kant, ge hpptn. bewerkt hebben, doen de lippen van een kleen kind op eene nog veel verwonderenswaardiger wyze. Zy zetten zich vast op den boezem der moeder, zonder eenige lucht in den mond te laaten. De long trekt de lucht, welke de mond begreep, naar zich. De tong,

in-

Sluiten