Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, HL Onderh. i21

fraaijen zang te kunnen haaien. En *« Me»» deeze zoetigheid is zoodanig, dat de vougdï», volmaaktfte fpeeltuigen , welken wy met de menfchelyke ftemme paaren om haar te onderfteunen, altoos verre beneden haar zyn.. Eenigen zyn dof cn naauwelyks te hooren. De anderen zyn heesch of fchor, of geeven een geluid als of het door den neus ginge. Anderen geeven geluiden, die kort en zonder duurzaamheid zyn. Anderen geeven achtervolgende geluiden, maar van eene Itugge en koude gelykheid. Zy, die een heel vol geluid hebben , zyn het loeijen onderhevig. Zy, die heel helder klinken, zyn fcherp of gillende: en hunne gebreken worden alleen door de vereeniging bedekt. Eene fchoone fiem is, in tegendeel, een achtervolgend , buigzaam , aangenaam, of liever betooverend geluid. Zy is het lieffelykfte van alle geluiden. By de zoetigheid, die een vermaak is, dat het oor ondervindt, maar't welk de reden niet kan verklaaren, heeft dat geluid de verdiende om alle verfcheiden toonen, en alle beweeglyke en zielroerende uitdrukkingen, te kunnen vormen. Daar H 5 is

Sluiten