Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, Hl.Onderh. 123

©ogenblikken vermaaken. Maar het geluid, door 's menfchen ftem gemaakt, Vooobt^ moet van zin niet verftoken weezen, of het wordt ongerymd. Het is zelfs omdat de zin ons behaagen, onze aandachc vestigen, en ons met meer kracht treffen zal, dat men 's menfchen ftem met eene reeks van fraaije geluiden, by wyzc van byvoegfel, paan. By aldien dit maatgezang zoodanig beladen wordt met zangkunstige cieraaden , of zoo fchielyk wordt aangezet, dat de zin niet gehoord kan worden, kan het niet langer 's menfchen ftem heeten. Het is het geraas van een fpeeltuig, dat zy by andere voegt: en dan ziet gy eene meenigte monden opengaan , de tanden zich vertoonen, en de lippen beweegen,om niets te zeggen.

'sMEN-

Sluiten