Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d er Natuur, IV. Onderh. 125

de voortreffelykheid onzer zinnen. Zy 's Men* zyn de rechte bedienaars onzer kundig vo0eodï( heden; en het is niet ondienftig de rechte waarde onzer zinnen te kennen, vooral nu eenige hedendaagfche zotten, Wysgeeren geheeten, hun uiterfte best gedaan hebben, om ze in verachtinge te brengen.

Het zy God ons ter zaligheid leiden wille, het zy hy ons de kennis en het gebruik der gefchapen dingen wille mededeelen, hy onderwyst de reden door behulp der zinnen. Maar die Wysgeeren zeggen: luistert niet naar uwe zinnen : luistert naar de reden, en luistert nergens anders naar. Zy zal u alles leeren: zy zal u de ganfche natuur en zelfs de orde van Gods befluiten ontdekken.

Deeze beloften zyn ydel ; en die verdwaalde Wysgeeren bragten ons ook tot geen eene kundigheid, die genoegzaam is om ons vast te doen gaan , zoo lang zy op den weg, die niet van God is, hebben willen wandelen. Eene reden, die alleen,, en flechts overnatuurkundig voortgaat, is eene reden, die op den doolweg is, of 'er in 't kort op zal geraaken: daar zy, in tegen-

Sluiten