Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, V. Otiderh. 141

'sMENSCHEN

HEERSCH APPY,

Beweezen door zyne vermaakelykheden.

V y f d e Onderhoud.

De reden en de zinnen fpannen fa- 's Mewtrieri, gelyk wy gezien hebben, om der mensch eene waarlyk algemeene heer- Schah?ï. fchappy, die her beeld der heerfchappy van God is, te doen voeren. Kunnen wy het zelfde van zyne vermaakelykheden zeggen? Laaten wy dezelve overzien; wy zullen bevinden dat zyne vermaakelykheden desgelyks aan de geheele waereld verknocht zyn. Dit kan goed gemaakt worden in de kleenfte en onverfchilligfte dingen.

De bel, die een kind vermaakt, beftaat gcrneeniyk uit een ftuk kristal, dac

ge-

Sluiten