Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C Hö"ü W T O O NE E L

?aSM" der' die met de vermaalinge fPot, zal Heer- «zeggen, dat het eene óntfrtndina is' ™y. die door middel van een zcepaehti<' water gefchiedt. Anderen brengen andere ontbindende vochten by, om de deelen der verzwolgen fpyzen los te maaken. Maar laat ons deezen Wysgeeren vochten, kruiden, peul-vruchten warmoes, brood, vleesch van allerlei foort ter hand (lellen; wy zullen hun ook voorzién van vyzels,(lampers, wryfïleenen met hunne loopers, water, olie, zeep, zout, vitrool, geest van (alpérer, en zoo veele ontbindende vochten, als zy begeren: ook zullen wy alle die toebereidfels paaren met zeeven, builen, tcemfen, met één wdbrd met alle middelen om te vermaalen, te breeken, te wryven, te ontbinden, te verbryzelcn en door te zygen : en zy zullen noon m (laat zyn om éénen drup rechte gyl, veel min éénen drup bloeds te kunnCn maaken. Zy kunnen de witheid van de melk wel namaaken door het mee van eenige amandelen in water te weeken, en dat amandelmelk heeren' 'naar tusfchen deeze, de gvl en rechte melk is een overgroot verfchil.

Ik

Sluiten